KEDVES OLVASÓINK!

A Programok, információk / Hírek oldalon tájékozódhatnak aktualitásainkról.

FEBRUÁRI PROGRAMOK:

-------------------

-------------------

Minősített Könyvtár címet nyert a Karikó János Könyvtár

A Kulturális és Innovációs Minisztérium által kiírt pályázat keretében Biatorbágy könyvtárát 2023-ban először jutalmazták a Minősített Könyvtár címmel. Ebben az évben 10 könyvtár nyerte el ezt a címet az országban.

A díjátadó ünnepségre 2024. január 22-én, A magyar kultúra napján került sor Pannonhalmán. A könyvtár képviseletében Uzonyi Edit könyvtárvezető és Papp Regina könyvtáros vette át a díjat Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkártól és Szentmártoni János művészetért és közösségi művelődésért felelős helyettes államtitkártól. Az ünnepélyes díjátadót a Bazilika 800 ünnepi hangverseny, majd állófogadás követte.

A Minősített Könyvtár Címmel a kiemelkedő színvonalú szakmai munkát végző könyvtárakat ismerik el. A pályázást többéves közös munka előzte meg. A minőségirányítás elveit követve szerveztük meg munkavégzésünket, segítve a folyamatos fejlesztést, innovációt, az olvasók és látogatók igényeinek való megfelelést. A cím elnyerése szakmai megerősítést ad ahhoz, hogy szolgáltatásainkat a jövőben is ezzel a minőségi szemlélettel folytassuk.

Papp Regina könyvtáros
Karikó János Könyvtár

-------------------

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. §-a alapján pályázatot hirdet a Biatorbágyi Karikó János Könyvtár INTÉZMÉNYVEZETŐ (vezető állású munkavállaló) munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama:
Határozott idejű munkaviszony: 2024. április 24. napjától 2029. április 23. napjáig szól.
A munkáltató vállalja, hogy az intézményvezető munkaviszonyának lejáratát követően a Biatorbágyi Karikó János könyvtárban kulturális munkakörben határozatlan időre továbbfoglalkoztatja.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
2051 Biatorbágy, 2051 Biatorbágy, Szabadság út 3.

A munkakörbe tartozó feladatok:
A Biatorbágyi Karikó János Könyvtár egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, takarékos és hatékony gazdálkodásáért. Megbízatása alatt gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézményi dolgozók felett, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. Felelős az intézmény alapító okiratában meghatározott önkormányzati közszolgáltatások biztosításának ellátásáért. Felel az intézmény gazdálkodásának rendjéért, megbízatása alatt az éves költségvetés időarányos betartásáért, a költségvetési bevételek teljesítéséért. Képviseli a könyvtárat, mint önkormányzati közszolgáltatást, nyújtó intézményt. A könyvtár feladatellátására vonatkozóan munkatervet készít. Gondoskodik a törvényesség és munkafegyelem megtartásáról, eljár a hatáskörébe utalt minden egyéb ügyben.

Díjazás és juttatások:
A díjazás megállapítására és a juttatásokra a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről az irányadó.

Pályázati feltételek:

 • Szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség;
 • KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret;
 • végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett;
 • Államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése;
 • Büntetlen előélet;
 • Cselekvőképesség;
 • Nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt;
 • Nyertes pályázóként vagyonnyilatkozatot tesz.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképpel ellátott – a jogszabályban meghatározottak szerinti legalább öt év szakmai gyakorlatot igazoló – részletes szakmai önéletrajz;
 • Az intézmény vezetésére vonatkozó program szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel
 • Személyes indíttatásának kifejtése a feladat ellátására vonatkozóan
 • Végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat arról, hogy
 • a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek;
 • hozzájárul a pályázatban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;
 • nyertes pályázóként vagyonnyilatkozatot tesz;
 • nyertes pályázóként nyilatkozik, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör 2024. április 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. február 29.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot Tarjáni István polgármester nevére címezve kell postai úton vagy személyesen benyújtani:

 • Postai úton a pályázatnak Biatorbágy Város Önkormányzata címére (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.) – „Biatorbágyi Karikó János Könyvtár Intézményvezetői pályázat” megjelöléssel - történő megküldésével;
 • Személyesen a pályázatnak zárt borítékban „Biatorbágyi Karikó János Könyvtár Intézményvezetői pályázat” megjelöléssel, Biatorbágy Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának HR osztályán (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a. I. emelet 120.) történő benyújtásával.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tresó Zoltán és Balog Gábor nyújt a 06-23-310-174/238 telefonszámon.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet alapján összehívott szakmai bizottság véleményezi. A pályázatokat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el.

A pályázatok elbírálásának határideje: A pályázat benyújtási határidejét követő Képviselő-testületi ülés napja.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

www.biatorbagy.hu

www.3konyvtar.hu

-------------------

Segítség a SZIRÉN könyvkereső használatához:
(A Karikó János Könyvtár katalógusa)

Jobb egérgombbal a képre kattintva és "a kép megnyitása új lapon" opciót választva megtekintheti a képet az eredeti méretében.
Részletes használati útmutatót a következő oldalon találnak kedves Olvasóink:
Katalógus

---------

BIATORBÁGYI PROGRAMAJÁNLÓ:

-------------------

Letölthető beiratkozási lapok: Felnőtteknek és Kiskorúaknak (ezt a kezességet vállalónak kell kitöltenie). A beiratkozáshoz a kitöltött lapra és érvényes személyi igazolványra és lakcímkártyára van mindenkinek szüksége.

Legutóbbi könyvajánlóinkat itt tekinthetik meg:
Programok, információk / Hírek (rövid ismertetők az aktuálisan beérkező újdonságokról)
Programok, információk / Könyvajánló (felnőtteknek szóló könyveink)
Gyermekkönyvtár / Könyvajánló (gyerekeknek és tinédzsereknek szóló könyveink)
Köszönjük megértésüket. 


---------------------------------------------------------------------------------

  

---------------------------------------------------------------------------------

Könyvújdonságainkat tartalmazó oldalunk:

Könyvújdonságok

---------------------------------------------------------------------------------

Digitális könyvtárak listáját tartalmazó oldalunk:

Digitális könyvtárak

---------------------------------------------------------------------------------

Jogue mostbet apenas uma vez e você ficará rico!
Dobrodošli u uzbudljivi svijet Arena Casino, gdje vas očekuju uzbudljive igre i beskrajna zabava.
MaxBet - Poznato ime u svijetu sportskog klađenja i kockanja u kasinu.