A száz éve született Weöres Sándor ünneplése

Projekt keretében emlékeztünk a költőre a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskolában

 

A 2013-as évet az Emberi Erőforrások Minisztériuma Weöres Sándor emlékévvé nyilvánította. Iskolánkban is igyekeztünk a 20. századi magyar költészet egyik legnagyobb alakjáról méltó módon megemlékezni. Úgy gondoltuk, hogy projektmunka keretében valamilyen módon minden tanulónak lehetősége lesz bekapcsolódni a megemlékezésbe. Először is verseket válogattam, aztán ezek a versek kerültek rajzórákon feldolgozásra. A kisebb tanulók Weöres Sándor gyermekverseiből dolgoztak fel néhányat, a nagyobbaknak viszont ennél nehezebb, több gondolkodást igénylő illusztrálással kellett megbirkózniuk. Például a Dob és tánc című versből felolvasott részletek után a tanárnő egy-egy verssort adott a gyermekeknek. Igen ám, de egy sor egy, kettő, esetleg három szóból állt. Például:

csönd

béke

csönd

béke

fény

csönd fénye

béke csöndje

fény békéje csönd

fényes csönd béke

csönd béke fény

béke csöndes fénye”

Láthatjuk, a versben nincs se központozás, se nagybetű, így ezek sem könnyíthettek az értelmezésen. Nagyon egyedi és kreatív megoldások születtek ebből.

A tanulók munkáiból iskolai kiállítást rendeztünk. Ennek megnyitóját egy Weöres Sándor-művekből összeállított verses-zenés megemlékezéssel kötöttük össze, amelynek ideje nem véletlenül esett november 13-ra, a magyar nyelv ünnepére. A műsor verses, prózai részét a tanulók számára nem, vagy kevésbé ismert művekből válogattam. Így hallhatták a Macska-induló, a Robogó szekerek című verseket, továbbá A teljesség felé című Weöres-mű néhány részletét. Ez utóbbiból egy gondolatot a műsor során mindannyian -tanulók és tanárok- meg is tanultunk: „Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.”

Az énekkar és a 2. b osztályosok a műsorban gyermekek által már ismert Weöres-verseket adtak elő (Bóbita, Galagonya, Száncsengő).

A gyermekmunkákat kiegészítette még egy kisebb kiállításnyi anyag azokból a cikkekből, amelyek Weöres Sándorról, aki Vas megyében született, jelentek meg a megyei lapban, a Vas Népében.

A projektben a következő tanárok működtek közre: Koczor Viktória, Kissné Gémes Anetta, Restár Anita és Sáfárné Földi Mária.

 

 

LOTZ JÁNOS SZÖVEGÉRTÉSI ÉS HELYESÍRÁSI VERSENY

Helye: Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola könyvtára

Ideje: 2012.november 29. 14 óra

Versenyzők köre: 7. és 8. évfolyamos tanulók

A MAGYAR NYELV NAPJA

A Ritsmann Pál Német Nmezetiségi Általános Iskolában 2012. november 13-án ünnepeltük a magyar nyelv napját. 1844-ben ezen a napon vált hivatalos nyelvvé a magyar hazánkban. Erre az eseményre szervezett ünnepségen 5. és 8. évfolyamos tanulóinkkal műsorral készültünk. Felkészítőjük Koczor Viktória magyartanár volt. A műsort kiegészítette Sáfárné Földi Mária énektanár magántanítványainak előadása. Ők a tanárnővel közösen József Attila és Weöres Sándor megzenésített verseit adták elő.

KISTÉRSÉGI VERSMONDÓ VERSENY SÓSKÚTON

2012. SZEPTEMBER 29-ÉN A SÓSKÚTI VERSENYEN HABERA SÁRA 8. B OSZTÁLYOS TANULÓ MÁSODIK HELYEZÉST ÉRT EL WEÖRES SÁNDOR KUTYA CÍMŰ VERSÉVEL. SZÁSZ ZSÓFIA 8. B OSZTÁLYOS TANULÓ ÉS MÓRITZ PANNA 5. B OSZTÁLYOS TANULÓ KÖNYVJUTALOMBAN RÉSZESÜLT. GRATULÁLUNK!

 

Könyvtári vetélkedő 4. osztályos tanulók részére

Idő: 2012.04.25. 14 óra

Helye: Karikó János Könyvtár

A vetélkedőn 4-5 fős csapatok indulhattak. Összesen 6 csapat mérte össze tudását. A feladatok könyv- és könyvtárhasználatra épültek, továbbá a könyvtár honlapjához kapcsolódtak.

A következő eredmények születtek:

1. helyezett: "Rejtvényoldók" csapata (4. d osztályos tanulók: Gáspár Dániel, Juhász Réka, Kovács Viktória, Szmuda Zsófia, Major András, tanító: Rózsahegyi Erzsébet)

2. helyezett: Karikó csapat (4. c osztályos tanulók: Tar Vilmos, Sólyomvári Kata, Cselényi Dorka, Buzásy Luca, Sípos Dorka, tanító: Kiss Mária)

3. helyezett: SMILE csapat (4. c osztályos tanulók: Tóth Kata, Bodor Laura, Fodróczy Zsófia, Mányoki Dominik, Szilágyi László, tanító: Kiss Mária)

A csapatok könyvjutalomban, oklevélben részesültek, minden versenyző kapott emléklapot.

Köszönjük a könyvtárosok munkáját! Gratulálunk a tanulóknak és tanáraiknak!

 

Smile Smile Smile

A PÁTYI VERSENYEN A KÖVETKEZŐ EREDMÉNYEK SZÜLETTEK:

HUDÁK ZSÓFIA 2. B OSZTÁLY: 1. HELYEZETT (PRÓZA) FELKÉSZÍTETTE: BEDŐHÁZI MELINDA

SZŰCS PANNA (4. A OSZTÁLY): 2. HELYEZETT (PRÓZA) FELKÉSZÍTETTE: SZAKADÁTHINÉ GUETH ZSUZSA

GAÁL CSENGE (5. A OSZTÁLY: 1. HELYEZETT (VERS) FELKÉSZÍTETTE: BALÁSNÉ FODOR MÓNIKA

ZELENKA DÓRA (7. B OSZTÁLY): 2. HELYEZETT (PRÓZA) FELKÉSZÍTETTE: BALÁSNÉ FODOR MÓNIKA

NOVÁK EMESE (8. B OSZTÁLY): 1. HELYEZETT (VERS) FELKÉSZÍTETTE: KOCZOR VIKTÓRIA

GRATULÁLUNK MINDEN TANULÓNAK ÉS TANÁRNAK!


2012. MÁRCIUS 21-ÉN LESZ A FELSŐ TAGOZATOS ISKOLAI VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY A TORBÁGYI ISKOLAI KÖNYVTÁRBAN. A VERSENYEN VERSES VAGY PRÓZAI MŰVEL/MŰ RÉSZLETÉVEL LEHET INDULNI. RÉSZLETEKRŐL A MAGYARTANÁROK TÁJÉKOZTATJÁK AZ ÉRDEKLŐDŐ TANULÓKAT. KATEGÓRIÁNKÉNT 1-1 TANULÓ JUT TOVÁBB A PÁTYI VERSENYRE.

2012. MÁRCIUS 7-ÉN SIMONYI HELYESÍRÁSI VERSENY ISKOLAI FORDULÓJA LESZ A TORBÁGYI ISKOLAI KÖNYVTÁRBAN. jELENTKEZŐK KÖRE: FELSŐ TAGOZATOS TANULÓK.

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA - JANUÁR 22.

1823. JANUÁR 22-ÉN FEJEZTE BE KÖLCSEY FERENC A HIMNUSZ ÍRÁSÁT.

 

 

2011 decemberében minden héten karácsonyi ajándékkészítés lesz a torbágyi iskolai könyvtárban. Minden érdeklődőt szerettel várunk!

2011. november 30-án rendezzük meg a torbágyi  iskolai könyvtárban a  felső tagozatos tanulói számára a SZÉP MAGYAR BESZÉD versenyt. A versenyre való felkészüléshez kérjél segítséget magyartanárodtól!

 

2011. október 1-jén rendezett versmondó versenyen (helyszín: Sóskút - általános iskola) a torbágyi épületből Novák Emese 8. b osztályos tanuló első helyezést ért el. Hegymegi Kiss Dalma (8.b) könyvjutalomban részesült. Laughing

2011. szeptember 30-án a torbágyi iskolai könyvtár mesedélutánra várja az alsó tagozatos tanulókat.

2011. szeptember 21-én a Karikó János Könyvtárban könyvtárhasználati vetélkedő nyolcadik osztályos tanulóknak. Előzetes feladat: könyvajánlás készítése. A versenyhez segít felkészülni az iskolai könyvtár könyvtárosa.

 

2011. január 21-én pénteken rendeztük meg a torbágyi épület iskolai könyvtárában a Kazinczy szépkiejtési verseny iskolai fordulóját. A versenyen közel harmincan vettek részt a felső tagozatos tanulók közül. Egy, a tanuló által választott szépirodalmi szöveg felolvasásával kellett készülni. Miután ezt minden tanuló felolvasta, következett a másik szöveg. Ennek tanulmányozására minden versenyző 4-5 percet kapott, utána kellett felolvasni ezt a szépirodalmi szöveget is a zsűri előtt.

A zsűri tagjai Dobróka Angéla és Szakadátiné Gueth Zsuzsa voltak.

Eredmények:

5-6. osztályosok:

1. helyezett: Zelenka Dóra 6. b osztály

2. helyezett: Oláh Olívia 5. a osztály, Kecskeméti Dorka 6. b osztály

3. helyezett: Habera Sára 6. b osztály

7-8. osztályosok:

1. helyezett:Szabó Sára 7. b osztály

2. helyezett: Hegymegi Kiss Dalma és Novák Emese 7. b osztály

3. helyezett: Földházi Szonja 7. b osztály.

Gratulálunk! Smile