LOTZ JÁNOS SZÖVEGÉRTÉSI ÉS HELYESÍRÁSI VERSENY

Helye: Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola könyvtára

Ideje: 2012.november 29. 14 óra

Versenyzők köre: 7. és 8. évfolyamos tanulók

A MAGYAR NYELV NAPJA

A Ritsmann Pál Német Nmezetiségi Általános Iskolában 2012. november 13-án ünnepeltük a magyar nyelv napját. 1844-ben ezen a napon vált hivatalos nyelvvé a magyar hazánkban. Erre az eseményre szervezett ünnepségen 5. és 8. évfolyamos tanulóinkkal műsorral készültünk. Felkészítőjük Koczor Viktória magyartanár volt. A műsort kiegészítette Sáfárné Földi Mária énektanár magántanítványainak előadása. Ők a tanárnővel közösen József Attila és Weöre Sándor megzenésített verseit adták elő.

KISTÉRSÉGI VERSMONDÓ VERSENY SÓSKÚTON

2012. SZEPTEMBER 29-ÉN A SÓSKÚTI VERSENYEN HABERA SÁRA 8. B OSZTÁLYOS TANULÓ MÁSODIK HELYEZÉST ÉRT EL WEÖRES SÁNDOR KUTYA CÍMŰ VERSÉVEL. SZÁSZ ZSÓFIA 8. B OSZTÁLYOS TANULÓ ÉS MÓRITZ PANNA 5. B OSZTÁLYOS TANULÓ KÖNYVJUTALOMBAN RÉSZESÜLT. GRATULÁLUNK!

 

Könyvtári vetélkedő 4. osztályos tanulók részére

Idő: 2012.04.25. 14 óra

Helye: Karikó János Könyvtár

A vetélkedőn 4-5 fős csapatok indulhattak. Összesen 6 csapat mérte össze tudását. A feladatok könyv- és könyvtárhasználatra épültek, továbbá a könyvtár honlapjához kapcsolódtak.

A következő eredmények születtek:

1. helyezett: "Rejtvényoldók" csapata (4. d osztályos tanulók: Gáspár Dániel, Juhász Réka, Kovács Viktória, Szmuda Zsófia, Major András, tanító: Rózsahegyi Erzsébet)

2. helyezett: Karikó csapat (4. c osztályos tanulók: Tar Vilmos, Sólyomvári Kata, Cselényi Dorka, Buzásy Luca, Sípos Dorka, tanító: Kiss Mária)

3. helyezett: SMILE csapat (4. c osztályos tanulók: Tóth Kata, Bodor Laura, Fodróczy Zsófia, Mányoki Dominik, Szilágyi László, tanító: Kiss Mária)

A csapatok könyvjutalomban, oklevélben részesültek, minden versenyző kapott emléklapot.

Köszönjük a könyvtárosok munkáját! Gratulálunk a tanulóknak és tanáraiknak!

 

Smile Smile Smile

A PÁTYI VERSENYEN A KÖVETKEZŐ EREDMÉNYEK SZÜLETTEK:

HUDÁK ZSÓFIA 2. B OSZTÁLY: 1. HELYEZETT (PRÓZA) FELKÉSZÍTETTE: BEDŐHÁZI MELINDA

SZŰCS PANNA (4. A OSZTÁLY): 2. HELYEZETT (PRÓZA) FELKÉSZÍTETTE: SZAKADÁTHINÉ GUETH ZSUZSA

GAÁL CSENGE (5. A OSZTÁLY: 1. HELYEZETT (VERS) FELKÉSZÍTETTE: BALÁSNÉ FODOR MÓNIKA

ZELENKA DÓRA (7. B OSZTÁLY): 2. HELYEZETT (PRÓZA) FELKÉSZÍTETTE: BALÁSNÉ FODOR MÓNIKA

NOVÁK EMESE (8. B OSZTÁLY): 1. HELYEZETT (VERS) FELKÉSZÍTETTE: KOCZOR VIKTÓRIA

GRATULÁLUNK MINDEN TANULÓNAK ÉS TANÁRNAK!


2012. MÁRCIUS 21-ÉN LESZ A FELSŐ TAGOZATOS ISKOLAI VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY A TORBÁGYI ISKOLAI KÖNYVTÁRBAN. A VERSENYEN VERSES VAGY PRÓZAI MŰVEL/MŰ RÉSZLETÉVEL LEHET INDULNI. RÉSZLETEKRŐL A MAGYARTANÁROK TÁJÉKOZTATJÁK AZ ÉRDEKLŐDŐ TANULÓKAT. KATEGÓRIÁNKÉNT 1-1 TANULÓ JUT TOVÁBB A PÁTYI VERSENYRE.

2012. MÁRCIUS 7-ÉN SIMONYI HELYESÍRÁSI VERSENY ISKOLAI FORDULÓJA LESZ A TORBÁGYI ISKOLAI KÖNYVTÁRBAN. jELENTKEZŐK KÖRE: FELSŐ TAGOZATOS TANULÓK.

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA - JANUÁR 22.

1823. JANUÁR 22-ÉN FEJEZTE BE KÖLCSEY FERENC A HIMNUSZ ÍRÁSÁT.

 

 

2011 decemberében minden héten karácsonyi ajándékkészítés lesz a torbágyi iskolai könyvtárban. Minden érdeklődőt szerettel várunk!

2011. november 30-án rendezzük meg a torbágyi  iskolai könyvtárban a  felső tagozatos tanulói számára a SZÉP MAGYAR BESZÉD versenyt. A versenyre való felkészüléshez kérjél segítséget magyartanárodtól!


2011. október 1-jén rendezett versmondó versenyen (helyszín: Sóskút - általános iskola) a torbágyi épületből Novák Emese 8. b osztályos tanuló első helyezést ért el. Hegymegi Kiss Dalma (8.b) könyvjutalomban részesült. Laughing

2011. szeptember 30-án a torbágyi iskolai könyvtár mesedélutánra várja az alsó tagozatos tanulókat.

2011. szeptember 21-én a Karikó János Könyvtárban könyvtárhasználati vetélkedő nyolcadik osztályos tanulóknak. Előzetes feladat: könyvajánlás készítése. A versenyhez segít felkészülni az iskolai könyvtár könyvtárosa.


2011. január 21-én pénteken rendeztük meg a torbágyi épület iskolai könyvtárában a Kazinczy szépkiejtési verseny iskolai fordulóját. A versenyen közel harmincan vettek részt a felső tagozatos tanulók közül. Egy, a tanuló által választott szépirodalmi szöveg felolvasásával kellett készülni. Miután ezt minden tanuló felolvasta, következett a másik szöveg. Ennek tanulmányozására minden versenyző 4-5 percet kapott, utána kellett felolvasni ezt a szépirodalmi szöveget is a zsűri előtt.

A zsűri tagjai Dobróka Angéla és Szakadátiné Gueth Zsuzsa voltak.

Eredmények:

5-6. osztályosok:

1. helyezett: Zelenka Dóra 6. b osztály

2. helyezett: Oláh Olívia 5. a osztály, Kecskeméti Dorka 6. b osztály

3. helyezett: Habera Sára 6. b osztály

7-8. osztályosok:

1. helyezett:Szabó Sára 7. b osztály

2. helyezett: Hegymegi Kiss Dalma és Novák Emese 7. b osztály

3. helyezett: Földházi Szonja 7. b osztály.

Gratulálunk! Smile