KEDVES OLVASÓINK!

A Programok, információk / Hírek oldalon pedig tájékozódhatnak aktualitásainkról. 

2021.10.18.

2021.10.01.

A BIATORBÁGYI KARIKÓ JÁNOS KÖNYVTÁR PÁLYÁZATOT HIRDET KÖNYVTÁROS (OLVASÓSZOLGÁLAT) MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 2051 Biatorbágy, Szabadság út 3.sz.

Munkavégzés ideje: váltott műszakban (délelőtt, délután), a nyitvatartási időhöz igazodó munkarendben, min. 2-3 alkalommal délutáni műszakban és szombati ügyeletben dolgozva.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Olvasószolgálati feladatok ellátása (kölcsönzés, tájékoztatás hagyományos és elektronikus forrásokból), olvasószolgálattal kapcsolatos adatszolgáltatás és statisztika készítése, az olvasók nyilvántartásával kapcsolatos teendők elvégzése, állománygondozás. Olvasószolgálatot érintő hivatali levelezés intézése, kapcsolattartás az olvasókkal személyesen és online. Könyvtárközi kölcsönzés intézése.. Klubok, vetélkedők, olvasókörök szervezése, vezetése felnőtteknek. Javaslattétel az állománygyarapítást érintően. Részvétel a könyvtári állomány leltári ellenőrzésében, állományapasztási feladatokban, az ajándékkönyvek kezelésében. Közreműködés a minőségirányítási feladatok olvasószolgálatot érintő részében. Szükség esetén egyéb könyvtári munkafolyamatokban való részvétel.

Pályázati feltételek:

• felsőfokú szakirányú könyvtáros végzettség vagy egyéb felsőfokú végzettség + könyvtári gyakorlat,

• felhasználói szintű integrált könyvtári rendszer ismerete,

• felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• könyvtárban szerzett szakmai tapasztalat,

• felhasználói szintű integrált könyvtári rendszerek ismerete,

• olvasószolgálatban szerzett tapasztalat,

• kommunikáció, média és marketing ismeretek.

Elvárt kompetenciák:

• jó kommunikációs és problémamegoldó készség,

• használó központú szemléletmód,

• önálló, gyors, precíz munkavégzés,

• rendszerben való gondolkodás,

• hatékony a csapatmunkában,

• megbízhatóság, kiegyensúlyozott teljesítmény,

• rugalmasság, együttműködő készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• fényképes önéletrajz,

• rövid motivációs levél a bruttó bérigény megjelölésével,

• nyilatkozat a személyes adatok kezelésére vonatkozólag.

A munkakör betöltésének időpontja, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázatok végleges elbírálásáról a könyvtárvezető dönt az intézmény Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltak szerint. A sikeres pályázót értesítjük.

Jelentkezési határidő: 2021.10.18.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Uzonyi Edit könyvtárvezető részére az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021.10.21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.3konyvtar.hu oldalon 2021. 10.01-től valamint – 2021.10.05-től a www.biatorbagy.hu oldalon.

A pályázati kiírás alapján létrejövő jogviszonyra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései irányadóak.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.3konyvtar.hu honlapon szerezhet.  

 

--------------------------------

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 94. §-a alapján pályázatot hirdet a Biatorbágyi Karikó János Könyvtár INTÉZMÉNYVEZETŐ (vezető állású munkavállaló) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozott idejű munkaviszony: 2022. január 1. napjától  2026. december 31. napjáig szól.

A munkáltató vállalja, hogy az intézményvezető munkaviszonyának lejáratát követően a Biatorbágyi Karikó János Könyvtárban kulturális munkakörben határozatlan időre továbbfoglalkoztatja. 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 2051 Biatorbágy, 2051 Biatorbágy, Szabadság út 3.

A munkakörbe tartozó feladatok:  

A Biatorbágyi Karikó János Könyvtár egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, takarékos és hatékony gazdálkodásáért. Megbízatása alatt gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézményi dolgozók felett, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. Felelős az intézmény alapító okiratában meghatározott önkormányzati közszolgáltatások biztosításának ellátásáért. Felel az intézmény gazdálkodásának rendjéért, megbízatása alatt az éves költségvetés időarányos betartásáért, a költségvetési bevételek teljesítéséért. Képviseli a könyvtárat, mint önkormányzati közszolgáltatást, nyújtó intézményt. A könyvtár feladatellátására vonatkozóan munkatervet készít. Gondoskodik a törvényesség és munkafegyelem megtartásáról, eljár a hatáskörébe utalt minden egyéb ügyben.

Díjazás és juttatások:

A díjazás megállapítására és a juttatásokra a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről az irányadó.

Pályázati feltételek:

 • Szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség;
 • KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret;
 • végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett;
 • Államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése;
 • Büntetlen előélet;
 • Cselekvőképesség;
 • Nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt;
 • Nyertes pályázóként vagyonnyilatkozatot tesz.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképpel ellátott – a jogszabályban meghatározottak szerinti legalább öt év szakmai gyakorlatot igazoló – részletes szakmai önéletrajz;
 • Az intézmény vezetésére vonatkozó program szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel
 • Személyes indíttatásának kifejtése a feladat ellátására vonatkozóan
 • Végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat arról, hogy
 • a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek;
 • hozzájárul a pályázatban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;
 • nyertes pályázóként vagyonnyilatkozatot tesz;
 • nyertes pályázóként nyilatkozik, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör 2022. január 01. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 07.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot Tarjáni István polgármester nevére címezve kell postai úton vagy személyesen benyújtani:

 • Postai úton a pályázatnak Biatorbágy Város Önkormányzata címére (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a.) – „Biatorbágyi Karikó János Könyvtár Intézményvezetői pályázat” megjelöléssel - történő megküldésével;
 • Személyesen a pályázatnak zárt borítékban „Biatorbágyi Karikó János Könyvtár Intézményvezetői pályázat” megjelöléssel, Biatorbágy Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának HR osztályán (2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/a. I. emelet 120.) történő benyújtásával.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tresó Zoltán és Balog Gábor nyújt a 06-23-310-174/238 telefonszámon.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet alapján összehívott szakmai bizottság véleményezi. A pályázatokat Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el.

A pályázatok elbírálásának határideje: A pályázat benyújtási határidejét követő Képviselő-testületi ülés napja.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

www.biatorbagy.hu

www.3konyvtar.hu

 

2021.09.27.

 

2021.08.31.

Könyv-oázis nyílt a könyvtár udvarában!
A könyvtár szeretettel lát mindenkit augusztustól megújuló udvarában, ahol kényelmes bútorokon, zöld környezetben nyílik kikapcsolódás a könyvek szerelmesei számára. Beiratkozás nem szükséges a kinti polcokon kínált kötetek olvasásához, sőt, ami megtetszik belőlük, azt örökbe is lehet fogadni! Örülnénk, ha minél több kötet találna gazdára szabadon elvihető könyveink közül, és azok is kedvet kapnának a könyvtárhasználathoz, akik eddig talán még nem vetették bele magukat az ingyenes könyvkölcsönzés világába. Szándékaink szerint a könyvtár udvara kellemes szigetként várja majd a látogatókat, ahol az ismét fellendült hétköznapokban érdemes lesz majd megpihenni, és garantáltan kincsekre lehet bukkanni!

2021.01.25.

Letölthető beiratkozási lapok: Felnőtteknek és Kiskorúaknak (ezt a kezességet vállalónak kell kitöltenie). A beiratkozáshoz a kitöltött lapra és érvényes személyi igazolványra és lakcímkártyára van mindenkinek szüksége.

Legutóbbi könyvajánlóinkat itt tekinthetik meg:
Programok, információk / Hírek (rövid ismertetők az aktuálisan beérkező újdonságokról)
Programok, információk / Könyvajánló (felnőtteknek szóló könyveink)
Gyermekkönyvtár / Könyvajánló (gyerekeknek és tinédzsereknek szóló könyveink)
Köszönjük megértésüket. 


---------------------------------------------------------------------------------

  

---------------------------------------------------------------------------------

Könyvújdonságainkat tartalmazó oldalunk:

Könyvújdonságok

---------------------------------------------------------------------------------

Digitális könyvtárak listáját tartalmazó oldalunk:

Digitális könyvtárak

---------------------------------------------------------------------------------

Kérdőív

Szeretnénk megismerni könyvtárunk használóinak véleményét annak érdekében, hogy minél színvonalasabb szolgáltatásokkal állhassunk rendelkezésükre, ezért arra kérjük, hogy válaszoljon néhány kérdésünkre! A feladat megkönnyítése érdekében a legtöbb esetben felsorolunk néhány válaszlehetőséget, Önnek csupán annyi a dolga, hogy amelyikkel leginkább egyetért, azt „X”-szel jelölje meg! (Ha több választ is lehet adni, azt külön feltüntetjük!) Kérjük, hogy lehetőleg minden kérdésre válaszoljon! Kitöltés után a kérdőívet adja vissza a könyvtárosnak vagy küldje el nekünk e-mailben!

A kérdőív EZEN A LINKEN elérhető, kinyomtatható, illetve a könyvtárban is lehet kérni és ott kitölteni.

Segítségét, közreműködését előre is köszönjük!

Wekerle Sándor III. könyvtári állománygyarapítási pályázat