A projeknyitó ünnepségről

Fejlesztések EU-támogatással a kistérségi könyvtárakban
A TÁMOP-pályázat projektnyitó rendezvénye a Faluházban

A 2009. december 9-én tartott nyitó rendezvényen megismerhettük a pályázat tartalmi célkitűzéseit is. A megnyitóról az egyik előadó, Hodosi Erika beszámolóját olvashatják. December 9-én 20-25 fő részvételével kezdődött el rendezvényünk. Nagy örömünkre a szakma képviselői mellett önkormányzati képviselők, intézményvezetők, továbbá számos köztisztviselő és civil szervezet is képviseltette magát.

Dr. Palovics Lajos, Biatorbágy polgármestere és Görömbei József , Herceghalom    alpolgármestere egyaránt a két település közös múltjáról és a jó együttműködés hagyományairól beszélt köszöntőjében. A köszöntők sorát Jámbor Imre projektmenedzser, a Faluház és Karikó János Könyvtár igazgatója folytatta. Továbbá köszönetét fejezte ki a Zsámbéki-medence Térségfejlesztő Nonprofit Kft. munkatársainak a sikeres pályázat megírásában. Reményei szerint a pályázatírás során tapasztalt nehézkes, bürokratikus szakaszon túljutva, a sikeres munka gyümölcseinek örülhetnek majd a könyvtárak szolgáltatásait igénybe vevő olvasók.

Ezt követően a pályázatban nyertes intézmények könyvtárosai ismertették a projekt szakmai tartalmát. A Faluház és Karikó János Könyvtár szakmai programjának megvalósításáról én beszéltem. A pályázat első lépcsőjében a három könyvtár közös, interaktív könyvtári honlapot hoz létre, melynél figyelembe vesszük a különböző felhasználói csoportok igényeit. Ezt követően feldolgozzuk a könyvtárak állományát. Az elektronikus katalógusok segítségével olvasóink több információhoz juthatnak a könyvtárak állományát illetően, de a könyvtárak közötti együttműködést is erősítik. Az olvasáskultúra fejlesztését elsősorban az iskolás korosztály körében tartott rendszeres könyvtári órákon, és az óvodásoknak megrendezett játékos foglalkozáson, mesehallgatásokon kívánjuk folytatni. A 2010-es év kiemelkedő olvasást népszerűsítő programja lesz a „Családi vetélkedő – Családok vetélkedője”, melybe a gyereket, a szülőt és a nagyszülőt egyszerre kívánjunk bevonni. Mindezen programok sikeres megvalósítását konzorciumi partnereink segítségével tudjuk megvalósítani. Ezt követően a Biatorbágyi Általános Iskola könyvtárosa, Koczor Viktória tartott tájékoztatást az iskolában folyó munkáról. Toma Krisztina az Általános Iskola, Óvoda és Községi Könyvtár könyvtárosaként beszélt Herceghalom könyvtárának helyzetéről. Az augusztusban átadott új könyvtárépületben az ajándékba kapott 35 ezres és a saját állomány szolgálja a lakosság igényeinek kiszolgálását. Az intézmény sajátos helyzetéből adódóan sok iskolás és óvodás korú gyereknek tud lehetőséget adni a könyvek közötti foglalkozásokra. Az ott élőknek meg kell szoknia, élővé kell tenni a könyvtárat.
A szakmai előadásokat követően kötetlen beszélgetés és állófogadás zárta az ünnepélyes projektnyitót.


Hodosi Erika könyvtáros