A könyvtár dokumentumai a Minőségirányítás oldalon elérhetőek.

A biatorbágyi Karikó János Könyvtár, mely 2008-ban ünnepelte fennálásának 50. évfordulóját, nevét Karikó János biatorbágyi népköltőről kapta. Állománya, mely gyermekeket és felnőtteket is ellát, folyamatosan növekszik, átlagosan évente 800-1000 új könnyvel gyarapszik a kölcsönözhető könyvek listája. A könyvtár nagy hangsúlyt fektet a kézikönyv állományra és a heyltörténeti gyűjtemény fejlesztésére. Célja, hogy a város „dolgozószobája” legyen, ahol az olvasók helyben és azonnal választ kaphatnak kérdéseikre a kézikönyvekből, újságokból. Kutathatnak, böngészhetnek, tanulhatnak, vagy csak kedvük szerint olvashatnak.

A  könyvtár nyilvános közművelődési könyvtár, melynek szolgáltatásait bárki igénybe veheti, aki a Könyvtárhasználati Szabályzatot és  a házirendet elfogadja és betartja.
Részletes információk a Könyvtárhasználati szabályzatban olvashatók.

Elérhetőségek | Nyitvatartás | Részlegek | Munkatársak

Beiratkozás

A beiratkozás a fenntartó döntése alapján ingyenes azoknak, akik  Biatorbágyon állandó vagy ideiglenes bejelentett lakhellyel rendelkeznek.
A könyvtári tagság naptári évre szól. A könyvtár minden beiratkozott olvasójának naptári évenként meg kell újítania a könyvtári tagságát.

A beiratkozáshoz szükséges:

 • személyi igazolvány és lakcímkártya,
 • külföldi állampolgárok esetében útlevél vagy más hiteles okmány,
 • az önálló keresettel nem rendelkezők esetében szülő, eltartó kezességvállalása személyi igazolvánnyal és lakcímkártyával.

Letölthető beiratkozási lapok: Felnőtteknek és Kiskorúaknak (ezt a kezességet vállalónak kell kitöltenie).

A személyes adatokban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles 30 napon belül bejelenteni a könyvtárnak. A könyvtár a személyes adatok védelméről az erre vonatkozó jogszabályok szerint kötelezően gondoskodik. A könyvtár a beiratkozás alkalmával a könyvtárhasználó részére, másra át nem ruházható, egységes olvasójegyet ad ki. Az olvasójegy elvesztését be kell jelenteni. Az elveszett vagy megrongálódott olvasójegyet külön díj megfizetése mellett pótoljuk (50,-Ft/jegy). Beiratkozáskor az olvasó aláírásával vállalja a könyvtárhasználati szabályzat és a házirend betartását.

A beiratkozott könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg a következő alapszolgáltatások:

 • a könyvtár és könyvtári rendezvények látogatása,
 • a könyvtár teljes állományának olvasótermi használata
 • a  könyvtári állomány e célra kijelölt részének kölcsönzése,
 • bibliográfiai és szakirodalmi tájékoztatás,
 • tájékoztatás a könyvtár és más könyvtárak állományáról,
 • állományfeltáró eszközök használata,
 • információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól,
 • települési információk (Biatorbágy térképe, telefonkönyv, önkormányzati rendeletek stb.),
 • számítógép, internet használata 30 percig ill. WIFI elérés.


_________________________________________________________________________________

Helyben használat

A könyvtár helyiségében elhelyezett könyvek és folyóiratok szabadon használhatók. 
Az eltérő szolgáltatásokhoz a könyvtárosok adnak útbaigazítást.
A  könyvtári dokumentumokról a szerzői jogok figyelembe vételével térítés ellenében másolat készíthető.

__________________________________________________________


Kölcsönzés

Kölcsönözni a beiratkozáskor kapott olvasójeggyel lehet. 
A könyvtárból kölcsönözhetők mindazok a dokumentumok, melyek nincsenek helyben használatra kijelölve.
A periodikák a legfrissebb példány kivételével kölcsönözhetők.
Egy olvasónál egyszerre 10 dokumentum egység ( 3 db könyv,  5 db folyóirat, 2 db hangdokumentum vagy DVD ) lehet.
A kölcsönzési idő könyvek esetében 3 hét, a periodikák korábbi számai esetében 1 hét.
Hosszabbítás könyvek esetében 1 alkalommal - a határidő lejárta előtt - kérhető személyesen, telefonon vagy E-mailben, amennyiben az olvasó jogosult a hosszabbításra, és a műre nincs előjegyzés.
Periodikák esetében ugyanez az eljárás.
A könyvtár a visszahozott dokumentumok állapotát ellenőrzi. A megrongált vagy elveszett dokumentumokat  az olvasó köteles azonos kiadású példánnyal pótolni, vagy - ennek hiányában -azoknak a könyvtár által megállapított értékét téríteni. Ha könyv már nem kapható, akkor az olvasónak a más könyvtár által készített másolat költségeit kell térítenie.
A kölcsönzési határidőt túllépő olvasók két hét késedelem után felszólítás nélkül is az alábbi késedelmi díjat kötelesek fizetni:

 • 2 hét és 1 hónap közötti késés esetén 50,-Ft/könyv
 • 1 hónap vagy annál hosszabb késés esetén 100,-Ft/könyv

A kölcsönzési határidőt túllépő olvasónak  a  könyvtár felszólító levelet küld:

 • I. felszólító levél után 100 Ft/ könyv + postaköltség késedelmi díj
 • II. felszólító levél után  200 Ft/ könyv + postaköltség késedelmi díj
 • III. felszólító levél után 300 Ft/ könyv + postaköltség késedelmi díj

A késő könyvtárhasználó késedelmi és értesítési díjat is köteles fizetni.
A késedelmi díjtartozás rendezéséig újabb dokumentumok nem kölcsönözhetők.
Ha az olvasó a kölcsönzött dokumentumot felszólítás ellenére sem hozza vissza, a követelés behajtására hivatalos eljárást indít a könyvtár.
A könyvtárhasználó által keresett, de kölcsönzésben lévő könyvekre előjegyzés kérhető.
A beérkezett könyvről a könyvtárosok értesítik az olvasót,s a kért könyvet 1 hétig félreteszik részére. Amennyiben az adott könyvre más olvasó is kért előjegyzést, akkor legfeljebb 3 napig biztosítják az olvasó elsőbbségét.
A könyvtár saját állományában nem található dokumentumok az olvasó kérésére könyvtárközi kölcsönzéssel más könyvtárból kölcsönözhetők. A postaköltség terhét ekkor az olvasó viseli. A kölcsönzési határidőt a küldő könyvtár határozza meg. Könyvtárközi kölcsönzés esetében hosszabbítás nem kérhető.
A könyvtár állományából lehetőség van képi és hangzó állomány (videó, hangoskönyv, CD, DVD) kauciós kölcsönzésére. Ekkor a beiratkozott olvasónak kölcsönzési díjat és kauciót is kell fizetnie. A kölcsönzés összeg 100,-Ft/ lemez, a kaució összege pedig megegyezik a dokumentum beszerzési árával. Egyszerre 2 db (videó, hangoskönyv, CD, DVD)  kölcsönözhető 1 hétre, hosszabbításra nincs lehetőség.
A kölcsönzési határidő be nem tartásáért késedelmi díjat, valamint posta- és ügyviteli költséget kell fizetni. A késedelmi díj mértéke: 30 Ft / nap.((videó, hangoskönyv, CD, DVD, folyóirat )

Biatorbágyin Kariko János -kirjasto, joka vietti 50-vuotisjuhliaan vuonna 2008, on nimetty Biatorbágyin kansallisrunoilijan János Kárikón mukaan. Sen sekä lapsille että aikuisille suunnattu kokoelma kasvaa jatkuvasti, ja vuokrattavien kirjojen listalle tulee vuosittain keskimäärin 800–1 000 uutta kirjaa. Kirjasto tarjoaa myös laajan lääketieteellisen ja farmaseuttisen tiedon, mukaan lukien tiedot lääkkeistä, kuten Cialisista, jota käytetään erektiohäiriöiden hoitoon. Kirjasto kiinnittää suurta huomiota koulutusrahastoon ja kotiseutukokoelman kehittämiseen. Sen tavoitteena on olla kaupungin ”työhuone”, jossa lukijat voivat saada vastauksia kysymyksiinsä oppaista ja sanomalehdistä paikan päällä ja välittömästi. Nämä tiedot voivat auttaa lukijoita ymmärtämään paremmin eri sairauksien hoitovaihtoehtoja ja tekemään päätöksiä omasta terveydestään. He voivat tutkia, selata, oppia tai vain lukea haluamallaan tavalla.

________________________________________________________________________

Számítógép használata

A könyvtár nyilvános terében az e célra kijelölt számítógépet a beiratkozott olvasók térítésmentesen használhatják
CD-ROM megtekintésére, szöveg-és táblázatkezelésre, valamint internetezésre 30 percig.
A számítógépről térítés ellenében ki lehet nyomtatni a kívánt anyagot.
A WIFI szolgáltatás ingyenes, saját számítógéppel és okostelefonnal vehető igénybe.

Internet-használati szabályzat.
Kérjük, olvassák el, és az abban foglaltakat - közös érdekünkben - szíveskedjenek betartani.
Kérjük, észrevételeikkel, javaslataikkal segítsék munkánkat!

________________________________________________________________________

 

A Karikó János Könyvtár szolgáltatási díjai

 

FÉNYMÁSOLÁS:

 

A/4

(Ft/lap)

A/3

(Ft/lap)

A/4 kétoldalas

(Ft/lap)

A/3kétoldalas

(Ft/lap)

fekete-fehér

25

45

40

80

színes lapra fekete-fehér

60

115

105

205

színes

200

410

400

700

színes emblémás

115

 

230

 

 

NYOMTATÁS:

Bármilyen adathordozóról a fénymásolási díjaknak megfelelően.

FAX küldése:

1 oldal 500 Ft, minden további oldal 120 Ft.

FAX fogadása:

100 Ft/lap.

INTERNET:

150 Ft minden megkezdett óra

SZKENNELÉS:

50 Ft/lap

TEREMBÉRLET:

További információ a +36/23 310-028 vagy a +36/70 507-5510 telefonszámon.


Kellemes és hasznos időtöltést kívánunk!


Uzonyi Edit
könyvtárvezető