There are no translations available.

 

A száz éve született Weöres Sándor ünneplése

Projekt keretében emlékeztünk a költőre a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskolában

 

A 2013-as évet az Emberi Erőforrások Minisztériuma Weöres Sándor emlékévvé nyilvánította. Iskolánkban is igyekeztünk a 20. századi magyar költészet egyik legnagyobb alakjáról méltó módon megemlékezni. Úgy gondoltuk, hogy projektmunka keretében valamilyen módon minden tanulónak lehetősége lesz bekapcsolódni a megemlékezésbe. Először is verseket válogattam, aztán ezek a versek kerültek rajzórákon feldolgozásra. A kisebb tanulók Weöres Sándor gyermekverseiből dolgoztak fel néhányat, a nagyobbaknak viszont ennél nehezebb, több gondolkodást igénylő illusztrálással kellett megbirkózniuk. Például a Dob és tánc című versből felolvasott részletek után a tanárnő egy-egy verssort adott a gyermekeknek. Igen ám, de egy sor egy, kettő, esetleg három szóból állt. Például:

csönd

béke

csönd

béke

fény

csönd fénye

béke csöndje

fény békéje csönd

fényes csönd béke

csönd béke fény

béke csöndes fénye”

Láthatjuk, a versben nincs se központozás, se nagybetű, így ezek sem könnyíthettek az értelmezésen. Nagyon egyedi és kreatív megoldások születtek ebből.

A tanulók munkáiból iskolai kiállítást rendeztünk. Ennek megnyitóját egy Weöres Sándor-művekből összeállított verses-zenés megemlékezéssel kötöttük össze, amelynek ideje nem véletlenül esett november 13-ra, a magyar nyelv ünnepére. A műsor verses, prózai részét a tanulók számára nem, vagy kevésbé ismert művekből válogattam. Így hallhatták a Macska-induló, a Robogó szekerek című verseket, továbbá A teljesség felé című Weöres-mű néhány részletét. Ez utóbbiból egy gondolatot a műsor során mindannyian -tanulók és tanárok- meg is tanultunk: „Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.”

Az énekkar és a 2. b osztályosok a műsorban gyermekek által már ismert Weöres-verseket adtak elő (Bóbita, Galagonya, Száncsengő).

A gyermekmunkákat kiegészítette még egy kisebb kiállításnyi anyag azokból a cikkekből, amelyek Weöres Sándorról, aki Vas megyében született, jelentek meg a megyei lapban, a Vas Népében.

A projektben a következő tanárok működtek közre: Koczor Viktória, Kissné Gémes Anetta, Restár Anita és Sáfárné Földi Mária.

 

 

LOTZ JÁNOS SZÖVEGÉRTÉSI ÉS HELYESÍRÁSI VERSENY

Helye: Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola könyvtára

Ideje: 2012.november 29. 14 óra

Versenyzők köre: 7. és 8. évfolyamos tanulók

A MAGYAR NYELV NAPJA

A Ritsmann Pál Német Nmezetiségi Általános Iskolában 2012. november 13-án ünnepeltük a magyar nyelv napját. 1844-ben ezen a napon vált hivatalos nyelvvé a magyar hazánkban. Erre az eseményre szervezett ünnepségen 5. és 8. évfolyamos tanulóinkkal műsorral készültünk. Felkészítőjük Koczor Viktória magyartanár volt. A műsort kiegészítette Sáfárné Földi Mária énektanár magántanítványainak előadása. Ők a tanárnővel közösen József Attila és Weöres Sándor megzenésített verseit adták elő.

KISTÉRSÉGI VERSMONDÓ VERSENY SÓSKÚTON

2012. SZEPTEMBER 29-ÉN A SÓSKÚTI VERSENYEN HABERA SÁRA 8. B OSZTÁLYOS TANULÓ MÁSODIK HELYEZÉST ÉRT EL WEÖRES SÁNDOR KUTYA CÍMŰ VERSÉVEL. SZÁSZ ZSÓFIA 8. B OSZTÁLYOS TANULÓ ÉS MÓRITZ PANNA 5. B OSZTÁLYOS TANULÓ KÖNYVJUTALOMBAN RÉSZESÜLT. GRATULÁLUNK!

 

Könyvtári vetélkedő 4. osztályos tanulók részére

Idő: 2012.04.25. 14 óra

Helye: Karikó János Könyvtár

A vetélkedőn 4-5 fős csapatok indulhattak. Összesen 6 csapat mérte össze tudását. A feladatok könyv- és könyvtárhasználatra épültek, továbbá a könyvtár honlapjához kapcsolódtak.

A következő eredmények születtek:

1. helyezett: "Rejtvényoldók" csapata (4. d osztályos tanulók: Gáspár Dániel, Juhász Réka, Kovács Viktória, Szmuda Zsófia, Major András, tanító: Rózsahegyi Erzsébet)

2. helyezett: Karikó csapat (4. c osztályos tanulók: Tar Vilmos, Sólyomvári Kata, Cselényi Dorka, Buzásy Luca, Sípos Dorka, tanító: Kiss Mária)

3. helyezett: SMILE csapat (4. c osztályos tanulók: Tóth Kata, Bodor Laura, Fodróczy Zsófia, Mányoki Dominik, Szilágyi László, tanító: Kiss Mária)

A csapatok könyvjutalomban, oklevélben részesültek, minden versenyző kapott emléklapot.

Köszönjük a könyvtárosok munkáját! Gratulálunk a tanulóknak és tanáraiknak!

 

Smile Smile Smile

A PÁTYI VERSENYEN A KÖVETKEZŐ EREDMÉNYEK SZÜLETTEK:

HUDÁK ZSÓFIA 2. B OSZTÁLY: 1. HELYEZETT (PRÓZA) FELKÉSZÍTETTE: BEDŐHÁZI MELINDA

SZŰCS PANNA (4. A OSZTÁLY): 2. HELYEZETT (PRÓZA) FELKÉSZÍTETTE: SZAKADÁTHINÉ GUETH ZSUZSA

GAÁL CSENGE (5. A OSZTÁLY: 1. HELYEZETT (VERS) FELKÉSZÍTETTE: BALÁSNÉ FODOR MÓNIKA

ZELENKA DÓRA (7. B OSZTÁLY): 2. HELYEZETT (PRÓZA) FELKÉSZÍTETTE: BALÁSNÉ FODOR MÓNIKA

NOVÁK EMESE (8. B OSZTÁLY): 1. HELYEZETT (VERS) FELKÉSZÍTETTE: KOCZOR VIKTÓRIA

GRATULÁLUNK MINDEN TANULÓNAK ÉS TANÁRNAK!


2012. MÁRCIUS 21-ÉN LESZ A FELSŐ TAGOZATOS ISKOLAI VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENY A TORBÁGYI ISKOLAI KÖNYVTÁRBAN. A VERSENYEN VERSES VAGY PRÓZAI MŰVEL/MŰ RÉSZLETÉVEL LEHET INDULNI. RÉSZLETEKRŐL A MAGYARTANÁROK TÁJÉKOZTATJÁK AZ ÉRDEKLŐDŐ TANULÓKAT. KATEGÓRIÁNKÉNT 1-1 TANULÓ JUT TOVÁBB A PÁTYI VERSENYRE.

2012. MÁRCIUS 7-ÉN SIMONYI HELYESÍRÁSI VERSENY ISKOLAI FORDULÓJA LESZ A TORBÁGYI ISKOLAI KÖNYVTÁRBAN. jELENTKEZŐK KÖRE: FELSŐ TAGOZATOS TANULÓK.

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA - JANUÁR 22.

1823. JANUÁR 22-ÉN FEJEZTE BE KÖLCSEY FERENC A HIMNUSZ ÍRÁSÁT.

 

 

2011 decemberében minden héten karácsonyi ajándékkészítés lesz a torbágyi iskolai könyvtárban. Minden érdeklődőt szerettel várunk!

2011. november 30-án rendezzük meg a torbágyi  iskolai könyvtárban a  felső tagozatos tanulói számára a SZÉP MAGYAR BESZÉD versenyt. A versenyre való felkészüléshez kérjél segítséget magyartanárodtól!

 

2011. október 1-jén rendezett versmondó versenyen (helyszín: Sóskút - általános iskola) a torbágyi épületből Novák Emese 8. b osztályos tanuló első helyezést ért el. Hegymegi Kiss Dalma (8.b) könyvjutalomban részesült. Laughing

2011. szeptember 30-án a torbágyi iskolai könyvtár mesedélutánra várja az alsó tagozatos tanulókat.

2011. szeptember 21-én a Karikó János Könyvtárban könyvtárhasználati vetélkedő nyolcadik osztályos tanulóknak. Előzetes feladat: könyvajánlás készítése. A versenyhez segít felkészülni az iskolai könyvtár könyvtárosa.

 

2011. január 21-én pénteken rendeztük meg a torbágyi épület iskolai könyvtárában a Kazinczy szépkiejtési verseny iskolai fordulóját. A versenyen közel harmincan vettek részt a felső tagozatos tanulók közül. Egy, a tanuló által választott szépirodalmi szöveg felolvasásával kellett készülni. Miután ezt minden tanuló felolvasta, következett a másik szöveg. Ennek tanulmányozására minden versenyző 4-5 percet kapott, utána kellett felolvasni ezt a szépirodalmi szöveget is a zsűri előtt.

A zsűri tagjai Dobróka Angéla és Szakadátiné Gueth Zsuzsa voltak.

Eredmények:

5-6. osztályosok:

1. helyezett: Zelenka Dóra 6. b osztály

2. helyezett: Oláh Olívia 5. a osztály, Kecskeméti Dorka 6. b osztály

3. helyezett: Habera Sára 6. b osztály

7-8. osztályosok:

1. helyezett:Szabó Sára 7. b osztály

2. helyezett: Hegymegi Kiss Dalma és Novák Emese 7. b osztály

3. helyezett: Földházi Szonja 7. b osztály.

Gratulálunk! Smile

 
  There are no translations available.

   
  There are no translations available.

   
   
   
  There are no translations available.

   
  There are no translations available.

   
  There are no translations available.

  Wekerle Sándor III. könyvtári állománygyarapítási pályázat