Helytörténeti dokumentumok

 

 

Szerző Cím Kiadás éve

Barázdák I-II. Egy kisváros arcvonásai 2011
Pongrácz Róbert Evangélium az Új Keletben 2011
Vladár Gábor Visszaemlékezéseim 1997

Id. Szily Kálmán, a tudománytörténész 2008
Szily Kálmán A magyar nyelvújítás szótára: a kedveltebb képzők és képzésmódok jegyzékével 1999
Böőr László Adatok az 56'-os forradalom Pest megyei történetéhez 1997
Szabó Erika Otthonom: Etyek 2008
T. Kelemen Margit Nagyanyó emlékkönyve 2006

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye és Kecskemét th. Jogú város adattára 1939
Zeiss Ferenc Törökbálint-Grossturwall : egy nagyközség története 1996
Novák László Ferenc Mária Terézia úrbéri összeírása Pest-Pilis-Solt vármegyében 2005
Kecskeméti Károly Tök község parasztsága az Urbáriumtól az úrbéri per végéig 1770-1879. 2009

Mustra 2009.: válogatás az örökségvédelem 2009. évi eredményeiből 2009
Szász Lóránt Az átlényegülés kapujából: versek 2008.aug.-2010.máj. 2010
Márkus Éva Deutsche Mundarten im Ofner Bergland 2003
Novák László Ferenc Pest-Pilis-Solt vármegye népe a XVIII. században 2006

Séta a pesti Vármegyeházán és irodalmi barangolás Pest megyében 2009

A bicskei gyermekotthon története 2008

Budaörsi Játékszín 1998-2008. 2008
Franz Bruckner Turwaller (Torbágy) Heimatbuch: Geschichte einer schwäbischen Gemeinde im Ofener Bergland

Régészeti kutatások Magyarországon 2004
Tótpál Judit A biatorbágyi völgyhidak védelmében 1991
Hompoth Sándorné Dolgozat: A biatorbágyi I. sz. Ált. Isk. SZMSZ-ének vizsgálata
Kovácsháziné Katona Zsuzsanna Magyarországi település helytörténete: Biatorbágy története 1192-től napjainkig: Faluból-város 2008

Páty: Fejezetek a község történetéből 1986

Páty: Fejezetek a község történetéből 2. 2009

Közép-magyarországi régió 2010

Pest megye statisztikai évkönyve 2007

Pest megyei amatőr tárlat 2008
Bencsik Gábor Vármegyék könyve: millenniumi körkép Magyarországról 2008
Bodor Antal Magyarország honismereti irodalma 1527-1944. 1984
Bényei Miklós Helytörténet, iskola, könyvtár: helytörténeti ismeretek iskolai oktatásának segítése a könyvtárakban 1997

Pest megye sajtóbibliográfiája 1794-1975. 1977
Pesty Frigyes Az eltűnt régi vármegyék I-II. 1880
Káldy-Nagy Gyula A budai szandzsák 1559. évi összeírása 1977

Vörös Pest Megye (1918-1919.) 1959
Bendefy László Mikoviny Sámuel megyei térképei I-II. 1976

Pest megye régészeti topográfiája 1986

Iratok Pest megye történetéhez 1982

Szülőföldünk Pest megye az iskolában 1982
Vígh Károly Vörös Pest vármegye 1979
Molnár Zoltán Adatok Perbál történetéhez

Magyarország megyéi 1982
Borosy András Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1638-1711. 1987

Pest-Pilis-Solt vármegye a Rákóczi-korban I-II. 1996

Pest-Pilis-Solt vármegye és kiegészítések: Pesty Frigyes kéziratos helynévtárából 1984

Hont vármegye és kiegészítések: Pesty Frigyes kéziratos helynévtárából 1984
Bakács István Iratok Pest megye történetéhez: Oklevélgeszták 1002-1437. 1982

Iratok Pest megye történetéhez: 1918-1919. Okmányközlés 1969
Káldy-Nagy Gyula A budai szandzsák 1546-1590. évi összeírásai: Demográfiai és gazdaságtörténeti adatok 1985

Pest-Pilis-Solt megye XVI-XVII. Századi dica- és dézsmajegyzékei 1995

Pest megye múltjából: Tanulmányok 1965

Fejezetek Pest megye történetéből: Tanulmányok 1990
Szabó Imre Az iskolák államosítása Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében 1988
Pásztor Mihály A fehérterror néhány jelensége 1985
Bél Mátyás Pest megyéről 1977
Farkas Péter Pest Megyei Iskolatörténeti Múzeum 1991

Juhász Ferenc bibliográfia 1988
Borosy András Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1712-1740. 1989-1996
Borosy András Pest-Pilis-Solt vármegye 1728. évi regnicoláris összeírása I-II. 1997
Borosy András Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési iratainak regesztái: Igazságszolgáltatási iratok I-II. 1998-1999
Karl Manherz Volkstrachten der Ungarndeutschen 2000

Biatorbágyi Krónika (1-18. évf.) 1991-2008
Karikó János Karikó János válogatott versei 2001
Adam Sager Adam Sager imakönyve 1999

Biatorbágy „ezer” éve I. 2002

Wir leben und essen in Herbrechtingen 2002
Vargyai Gyula A biatorbágyi merénylet: Merénylet a merénylet ellen 2003
Kerényi Ferenc Pest Vármegye irodalmi élete (1790-1867) 2002
Vladár Anna Alkonypírban 1943
Thurzó Gábor Biatorbágy 1960
Nemes Dezső A biatorbágyi merénylet és ami mögötte van 1981
Eperjessy Géza Mezővárosi és falusi céhek az Alföldön és a Dunántúlon (1686-1848) 1967
Környei István Biatorbágyi Horgász Krónika 1952-1970. 2005

Pest megye monográfiája I. 2001

Tanulmányok Pest megye monográfiájához I. 2005

Érd településszerkezetének kialakulása 2004

Érdi krónika: Érd természeti képe, múltja és lakói 2000

Érdi krónika: Érd természeti képe, múltja és lakói (1 CD) 2001
Geng Antal Etyek története 2005
Tragor Ignác dr. Vác története 1848-49-ben 1908 (1998)

Elődeink öröksége. Tanulmányok Budaörs múltjából I-II. 2003

Budaörs az Európai Unióban 2004

Érd és térsége. Épített környezet az agglomerációban 2000
Franz Bruckner Turwaller Volksliederbuch 1990

Beszélő nevek. Biatorbágyi közterületek és névadóik 2006
Pomogáts Béla Költői univerzum: Juhász Ferenc 2003

Etyeki kálvária 2000

Pest megye Önkormányzatának tevékenysége dokumentumokban 1999

Pest Megyei Közművelődési Kalauz: kultúra, közművelődés, információ 2004

1100 esztendő kincsei, értékei Pest megye közgyűjteményeiben 1996

Érd régi képeslapokon 2006

Ki kicsoda Érden? 2006
Reisinger János Katona Lajos 1862-1910. 2000
Kemény Katalin Élet és életmű: Hamvas Béla 1999

Fejér megye 2000

Lelkes Márk szobrászművész. Katalógus
Környei István Versek-költemények-naplórészletek 2006

A biai könyvtár története 1960-tól 2005
Nánási Istvánné Könyvtárunk névadója 2003

Biatorbágyi Gyermekbábos Találkozók 1992-2003. 2004

Prospero Bábegyüttes 1979-2004. 2004

Biatorbágy város 1192-1996-2007. 2007

Viadukt: Egy film dokumentumai 1983
Horváth Lajos Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye pecsétjei 1918-1919. 1989

Dokumentumok Pest megye munkásmozgalmának történetéből 1984

Pest megye sajtóbibliográfiája 1975-1994. 1997

Szily -kastély, Biatorbágy 2007

Szent Vendel-túra: Egy honismereti kirándulás stációi 2007
Palovics Lajos dr. Biatorbágy: Településtörténeti atlasz és kronológia
Békeffy Gábor Június (versek) 1941
Nánási Istvánné Könyvtártörténet: A biai könyvtár az alapítástól napjainkig. A torbágyi könyvtár története. 2008
Kun László Biatorbágy sportja (1903-2002) 2008
Borovszky Samu Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye 1990
Kuzma István Daloskönyv: Pusztazámor, Sóskút és Tárnok szlovák dallamai (+CD) 2006
Nagy István Nagyigmánd: Töredékek a múltból 1996
Szentkuti Kiss Károly Krónika: Adatok a nagyigmándi református egyházközség történetéhez 2000
Nagy István A 100 éves Nagyigmándi Önkéntes Tűzoltó Egyesület történetéből 1992
Gerencsér József „Akarattal, tisztességgel”: 80 év Nagyigmánd sporttörténetében 2001
Csoma Attila A római kortól napjainkig: mozaikok Dunakeszi történelméből 2008
Bárczi Zoltán Egyesült Világ: Fél lábbal a Jövőben 2003
Góg Mátyásné Herceghalom monográfiája 2000

Muzsikáló osztályfotó: Gitárzene a PMAMI gitártanszakának előadásában (1 CD) 2005
 

   

   

   

   

   
  Wekerle Sándor III. könyvtári állománygyarapítási pályázat